Zoeterwoude Voor Elkaar

Zoeterwoude Voor Elkaar

Title: Werkgroep Wonen en Woonomgeving

Description: Werkgroep Wonen en Woonomgeving

Wonen en Woonomgeving

De werkgroep heeft als doel het wonen en de woonomgeving in Zoeterwoude te verbeteren. Om dit doel te bereiken doet de werkgroep onderzoek en werkt ideeën uit. Hierbij is de inbreng van alle bewoners van Zoeterwoude en ook de samenwerking met de gemeente heel belangrijk. De werkgroep is er voor alle doelgroepen, jong en oud.

 

Projecten

Sociaal Beleid Zoeterwoude
De werkgroep heeft de laatste jaren veel bijgedragen aan de Nota Sociaal Beleid: Zoeterwoude Gelukkig en Gezond. Lees meer in dit document.

Toegankelijkheid appartementsgebouwen
Momenteel werkt de werkgroep in samenwerking met de gemeente aan het verbeteren van toegankelijkheid van appartementsgebouwen.

Buitenruimte
Klein extra project toegankelijkheid en looproutes in de buitenruimte.

Passend Wonen
Dit project richt zich sinds 2019 samen met de gemeente op de trend van zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Lees meer op de projectpagina.

 

Samenstelling werkgroep

Joop Vreeburg (voorzitter)
Joop heeft een bouwkundig adviesbureau en is als bouwkundig inkoper werkzaam geweest bij landelijke bouwbedrijven. Als voorzitter van de werkgroep wonen en woonomgeving wil Joop zich inzetten voor de inwoners van Zoeterwoude, en hun woonomgeving.

Jos Atteveld (secretaris)
Jos is als docent bouwkunde werkzaam geweest in het beroepsonderwijs en helpt via Zoeterwoude Duurzaam de inwoners van Zoeterwoude bij het verduurzamen van hun woning.

Rinus van Swieten
Rinus is ruim 40 jaar werkzaam geweest binnen de organisatie van de Rabobank. Daarnaast is Rinus altijd betrokken geweest als vrijwilliger binnen de Gemeente Zoeterwoude, onder ander voor M&O, De Zonnebloem en Swetterhage.

Peter Bos
Peter is 41 jaar werkzaam geweest als meewerkend voorman op een tuinbouwbedrijf. Sinds 10 jaar werkt hij als verzorgende individuele gezondheidszorg op een instelling met mensen die een zware handicap hebben.

Annette Driessen
Annette heeft als maatschappelijk werker ruime ervaring in de hulpverlening voor zelfstandig wonende senioren en mensen met een beperking en /of een chronische ziekte.

Martijn Borst
Martijn heeft een achtergrond in de bouw en projectontwikkeling. Sinds 2019 is Martijn zelfstandig ondernemer en werkzaam als projectmanager vastgoed. Daarnaast is Martijn projectmaker voor Stichting Knarrenhof.

Zoals je ziet is er binnen de werkgroep veel ervaring op gebied van zorg en welzijn, financieringen, veilig wonen, duurzaamheid, vastgoed en bouwkunde.