Zoeterwoude Voor Elkaar

Zoeterwoude Voor Elkaar

Title: Hulpaanbod

Description:

Hulpaanbod

We ondersteunen ouderen en mensen met een hulpvraag, zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit doen we met verschillende diensten. Vrijwilligers bieden ondersteuning bij werkzaamheden die voor ouderen en mensen met een hulpvraag te zwaar of te ingewikkeld zijn geworden.

Ook ondersteunen we mantelzorgers bij hun werkzaamheden.

Voor sommige diensten vragen wij een kleine onkostenvergoeding.

Title: Persoonlijke administratie

Description: Een vrijwilliger kan helpen met de administratie

Persoonlijke administratie

Door allerlei oorzaken raken mensen soms het overzicht kwijt, dat kan door ouderdom komen of door het verlies van een partner. Maar ook door verlies van een baan of door een ziekte/beperking kan het tijdelijk lastig zijn om de administratie op orde te houden. Als er dan in jouw directe omgeving niemand is die je kan helpen, kun je je aanmelden bij Zoeterwoude Voor Elkaar.

Hoe werkt het?

In een persoonlijk gesprek gaan wij nader in op jouw hulpvraag. Kom je in aanmerking voor thuisadministratie, dan gaan wij op zoek naar een passende vrijwilliger. 

Uitsluiting van werkzaamheden

  • De vrijwilliger doet geen belastingaangifte voor cliënten.
  • De vrijwilliger doet geen schuldhulpverlening of voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de schuldhulpverlening. (zie hiervoor info uitdeschulden.nu/locatie/zoeterwoude/ )

Het is de bedoeling dat de ondersteuning van tijdelijke aard is en dat je je administratie op den duur weer zelf kan doen. 

Contact en informatie

Voor aanmelden of meer informatie over deze hulp, kun je bellen of mailen met een steunpunt van Zoeterwoude Voor Elkaar

Title: Klussen in huis en tuin

Description: Kleine klussen in huis of tuin kunnen door een vrijwilliger gedaan worden

Klussen in huis of tuin

De klussendienst voert kleine klussen uit in en om het huis.

Voor wie?

De klussendienst is er voor mensen die kleine klussen zelf niet meer kunnen uitvoeren, omdat ze niemand in de buurt hebben die hen kan helpen en die daarbij beschikken over een kleine beurs. 

Welke klussen?

Kleine klussen zoals een schilderijtje of een lamp ophangen, CV ontluchten, een kraanleertje vervangen, aanbrengen van handgrepen in douche of toilet. Ook kun je een aanvraag doen voor een tuinklus.

Kosten

Je betaalt de kosten van het materiaal dat gebruikt wordt bij de klus en de kosten die moeten worden voldaan bij het wegbrengen van materiaal bij het gemeentelijk afvalstation, incl. vervoerskosten € 0,19 per km. Wij berekenen voor deze klussen geen kosten. Je bent vrij om te doneren. Je kunt hiervoor een bedrag overmaken op onze bankrekening NL 10 RABO 03044.57.655 t.a.v.  Stichting Zoeterwoude Voor Elkaar.

Meer informatie of aanmelden

Voor aanmelden of meer informatie over deze hulp, kun je bellen of mailen met een steunpunt van Zoeterwoude Voor Elkaar. Mocht er twijfel bestaan over de grootte van de klus of dat een vrijwilliger een dergelijke klus mag uitvoeren, dan komt iemand van Zoeterwoude Voor Elkaar even bij je langs.

Title: Boodschappen doen

Description: Informatie over samen met een vrijwiller boodschappen doen

Boodschappen doen

Voor wie?

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor je zelf geen boodschappen kunt doen, bijvoorbeeld vanwege ziekte, of omdat je slecht ter been of slechtziend bent.  Ook kun je met iemand samen boodschappen doen. Het kan gaan om een eenmalige aanvraag, maar de vrijwilliger kan ook volgens een vast  schema op regelmatige basis de boodschappen voor je doen. De kosten bedragen  € 0,19 per kilometer. Samen met eventueel parkeergeld betaal je het bedrag aan de chauffeur.

Informatie of aanvragen

Voor aanmelden of meer informatie over deze hulp, kun je bellen of mailen met een steunpunt van Zoeterwoude Voor Elkaar

Title: Vervoer en begeleiding

Description: Hulp om een arts of therapeut te bezoeken

Vervoer en begeleiding

Het kan gebeuren dat je een afspraak hebt bij de huisarts, het ziekenhuis, bij de therapeut of ergens anders en dat er niemand in je omgeving is die je kan brengen, halen of ondersteunen. Dan kun je misschien een beroep doen op één van de vervoervrijwilligers van Zoeterwoude Voor Elkaar. De vrijwilliger haalt je op een afgesproken tijdstip thuis op met de auto en brengt je naar de gewenste bestemming. Als je dat prettig vindt, word je ook tot de deur, naar de wachtkamer of tot in de spreekkamer begeleid. Natuurlijk word je ook weer thuis gebracht.

Voor wie?

  • Voor inwoners van Zoeterwoude die vanwege hun leeftijd, handicap of door andere omstandigheden niet kunnen reizen met het openbaar vervoer en voor wie een taxi geen optie is. Maak je gebruik van een rollator of rolstoel? Voorkom verrassingen. Maak dit bij het aanvragen kenbaar (niet elke auto is hier geschikt voor).
  • Vervoer is bedoeld voor mensen met een smalle beurs.
  • Begeleiding is er voor iedereen, ongeacht inkomen.

Kosten

De kosten bedragen  € 0,19 per kilometer. Samen met eventueel parkeergeld betaal je het bedrag aan de chauffeur.

Meer informatie of aanvragen van vervoer?

Voor meer informatie of voor het aanvragen van vervoer, kun je bellen of mailen met een steunpunt van Zoeterwoude Voor Elkaar

 

Title: Bezoek en gezelschap

Description: Zoeterwoude Voor Elkaar heeft vrijwilligers die het leuk vinden om mensen regelmatig te bezoeken

Bezoek en gezelschap

Het doet een mens goed om regelmatig anderen te ontmoeten of gezelschap te hebben. Maar niet iedereen heeft familie of vrienden in de buurt. Daarom heeft Zoeterwoude Voor Elkaar vrijwilligers, die het leuk vinden om mensen te bezoeken.

Hoe werkt het?

Je wordt in contact gebracht met een vrijwilliger die regelmatig bij jou op bezoek komt. Je geeft aan wat je met de vrijwilliger wilt ondernemen, bijvoorbeeld een kopje koffie drinken en een praatje maken, een spelletje doen of je wilt worden voorgelezen. Maar het is ook mogelijk om samen te gaan wandelen of om een boodschap te doen. Voor bezoek aan ziekenhuis, tandarts e.d. zal het ook kunnen gaan om vervoer en/of begeleiding bij jouw afspraak.

De kosten bedragen  € 0,19 per kilometer. Samen met eventueel parkeergeld betaal je het bedrag aan de chauffeur.

Voor meer informatie of aanvragen van gezelschap

Voor meer informatie of voor het aanvragen van bezoek, gezelschap of begeleiding, kun je bellen met of mailen met een steunpunt van Zoeterwoude Voor Elkaar. Iemand anders kan ook contact opnemen, maar we komen alleen in actie met toestemming van degene die het betreft.