Zoeterwoude Voor Elkaar

Zoeterwoude Voor Elkaar

Title: Bestuur

Description: De leden van het bestuur van Zoeterwoude Voor Elkaar

Bestuur

De leden van het bestuur van Zoeterwoude Voor Elkaar staan hieronder vermeld. De taken zijn als volgt verdeeld:

  Eerste* Tweede*
Voorzitter Jos Hiel / Ineke Hiel-Piët
Penningmeester Linda Binnendijk Ton Rijnsburger
Secretaris   Bob Hartlooper
Communicatie en pr Connie Vis Piet Vis
Fietsmaatjes Zoeterwoude Hans van Polanen Corry Rietdijk

 De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur.

* gestreefd wordt om alle bestuursfuncties dubbel in te vullen