Zoeterwoude Voor Elkaar

Zoeterwoude Voor Elkaar

Title: Over ZVE

Description: Over Zoeterwoude Voor Elkaar

Over Zoeterwoude Voor Elkaar

Missie

Zoeterwoude Voor Elkaar is er voor ouderen en inwoners met een hulpvraag, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen, voor mantelzorgers zodat ze zich gesteund voelen en voor iedereen die mee wil doen als of maatje.

Zoeterwoude Voor Elkaar brengt hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar.

Kun je ondersteuning gebruiken van een vrijwilliger, ook als mantelzorger, dan kun je je bij ons aanmelden. Wil je zelf vrijwilligerswerk doen, dan kun je je aanmelden als vrijwilliger.

Visie

Zoeterwoude Voor Elkaar streeft naar welzijn voor iedereen. Onder welzijn verstaan wij dat mensen zich prettig voelen in hun eigen omgeving, zichzelf kunnen redden en betrokken zijn bij de samenleving. Zoeterwoude Voor Elkaar levert daaraan een bijdrage door het stimuleren van mensen tot sociaal contact en een actieve deelname aan de samenleving.

Doelgroepen

Zoeterwoude Voor Elkaar verdeelt haar doelgroepen in:

KvK

Stichting Zoeterwoude Voor Elkaar is de naam waaronder de stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Nummer Kamer van Koophandel: 66527704