Zoeterwoude Voor Elkaar

Zoeterwoude Voor Elkaar

Title: Organisatie

Description:

Organisatie

Title: Over ZVE

Description: Over Zoeterwoude Voor Elkaar

Over Zoeterwoude Voor Elkaar

Missie

Zoeterwoude Voor Elkaar is er voor ouderen en inwoners met een hulpvraag, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen, voor mantelzorgers zodat ze zich gesteund voelen en voor iedereen die mee wil doen als of maatje.

Zoeterwoude Voor Elkaar brengt hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar.

Kun je ondersteuning gebruiken van een vrijwilliger, ook als mantelzorger, dan kun je je bij ons aanmelden. Wil je zelf vrijwilligerswerk doen, dan kun je je aanmelden als vrijwilliger.

Visie

Zoeterwoude Voor Elkaar streeft naar welzijn voor iedereen. Onder welzijn verstaan wij dat mensen zich prettig voelen in hun eigen omgeving, zichzelf kunnen redden en betrokken zijn bij de samenleving. Zoeterwoude Voor Elkaar levert daaraan een bijdrage door het stimuleren van mensen tot sociaal contact en een actieve deelname aan de samenleving.

Doelgroepen

Zoeterwoude Voor Elkaar verdeelt haar doelgroepen in:

KvK

Stichting Zoeterwoude Voor Elkaar is de naam waaronder de stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Nummer Kamer van Koophandel: 66527704

Title: Bestuur

Description: De leden van het bestuur van Zoeterwoude Voor Elkaar

Bestuur

De leden van het bestuur van Zoeterwoude Voor Elkaar staan hieronder vermeld. De taken zijn als volgt verdeeld:

  Eerste* Tweede*
Voorzitter Jos Hiel / Ineke Hiel-Piët
Penningmeester Linda Binnendijk Ton Rijnsburger
Secretaris   Bob Hartlooper
Communicatie en pr Connie Vis Piet Vis
Fietsmaatjes Zoeterwoude Hans van Polanen Corry Rietdijk

 De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur.

* gestreefd wordt om alle bestuursfuncties dubbel in te vullen

Title: Werkgroepen

Description: Binnen Zoeterwoude Voor Elkaar bestaan diverse werkgroepen

De werkgroepen

Binnen Zoeterwoude Voor Elkaar bestaan diverse werkgroepen, waarvan hieronder een overzicht. Heb je ideeën om een werkgroep op te richten of onder te brengen bij Zoeterwoude Voor Elkaar? Neem dan contact op met een van de steunpunten.

Title: Partners

Description: Zoeterwoude Voor Elkaar werkt samen met .....

Partners

Zoeterwoude Voor Elkaar werkt samen met verschillende organisaties in en om Zoeterwoude. Ieder heeft zijn specialisme. Door samen te werken kunnen we zorgen voor een passend aanbod voor de inwoners van Zoeterwoude.

Title: Privacy

Description: Ook bij vrijwilligerswerk wordt op de privacy gelet. Lees ons privacy statement

Privacy

Zoeterwoude Voor Elkaar hecht veel waarde aan jouw privacy. We zullen jouw gegevens nooit zonder jouw toestemming delen met anderen.

Het volledige privacy statement.

Title: Vacatures

Description:

Vacatures

Op dit moment zijn er binnen Zoeterwoude Voor Elkaar vacatures voor steunpuntmedewerkers.