Zoeterwoude Voor Elkaar

Zoeterwoude Voor Elkaar

Title: Welzijnsbezoek

Description: welzijnsbezoek kantelpunt in je leven

Welzijnsbezoek

In 2019 is Zoeterwoude Voor Elkaar, op verzoek van de gemeente Zoeterwoude, gestart met de welzijnsbezoeken aan huis bij 75+ers.  Een welzijnsbezoek is een eenmalig bezoek aan huis, waarbij een speciaal opgeleide vrijwilligger van Zoeterwoude Voor Elkaar bij je langs komt. Deze vrijwilliger gaat met je in gesprek over jouw welzijn, gezondheid en kwaliteit van leven. Je mag en kan in dit gesprek aangeven wat jouw wensen, behoeften en/of problemen zijn. De welzijnsbezoeker informeert, maar zal geen beslissingen nemen of keuzes maken. De welzijnsbezoeker is een vertrouwenspersoon en handelt met respect voor jouw privacy. De vrijwilliger die bij je thuis komt, heeft een legitimatiebewijs bij zich dat aan de voordeur wordt getoond.

Voor wie?

De gemeente Zoeterwoude stuurt aan alle 75-jarigen (per wijk) een brief met de aankondiging van het welzijnsbezoek. Bij de brief zit een kaart, waarop je kan aangeven of je wel of geen welzijnsbezoek wilt. Je beslist zelf of je een welzijnsbezoek wilt. Als dat zo is, wordt er een afspraak gemaakt. Ook kan tijdens het gesprek een vervolggesprek met een professionele medewerker worden aangevraagd.

Let op!

In sommige gevallen kan het zijn dat de welzijnsbezoek vrijwilliger geen contact met jou op kan nemen. Bijvoorbeeld als je staat ingeschreven in het bel-me-niet-register. Is dat het geval, en wil je toch graag een welzijnsbezoek ontvangen? Of ben je een aantal weken na ontvangst van de aankondigingsbrief nog steeds niet gebeld? Neem dan zelf contact met ons op.

Wil je zelf een welzijnsgesprek aanvragen?

Ook kunt je op eigen initiatief een welzijnsbezoek aanvragen. Dit wanneer je bijvoorbeeld een kantelpunt in je leven ervaart zoals bijvoorbeeld het verliezen van iemand die je dierbaar is, je bent je baan kwijtgeraakt of arbeidsongeschikt geworden.

Dit welzijnsgesprek kun je aanvragen bij een Steunpunt of bij Jos Hiel, coördinator.

Welzijn kan bevorderd worden door het leggen van nieuwe contacten binnen je buurt of het doen van vrijwilligerswerk. 

Privacy 

De welzijnsbezoeker krijgt je contactgegevens van de gemeente Zoeterwoude om eenmalig contact met je op te nemen. Deze contactgegevens worden daarna verwijderd. Het gesprek is strikt vertrouwelijk. Eventuele knelpunten die ter sprake komen, worden met je doorgesproken en alleen met jouw toestemming worden andere instanties ingeschakeld, zoals gemeente, welzijnsorganisaties e.d.

Contact

Wil je meer informatie over de welzijnsbezoeken? Neem dan contact op met één van onze steunpunten.