Zoeterwoude Voor Elkaar

Zoeterwoude Voor Elkaar

Title: Help dorpsgenoten met energiearmoede (sep 2022)

Description: Help dorpsgenoten met energiearmoede

Help dorpsgenoten met energiearmoede (sep 2022)

Binnen de gemeente Zoeterwoude zijn al zo’n 120 mensen die een extra uitkering krijgen omdat ze door hun energierekening in de problemen dreigen te komen. Ongetwijfeld zijn er meer dorpsgenoten met energiearmoede. Met de winter voor de deur zal dit aantal alleen nog maar toenemen.

Mensen met energiearmoede zijn niet alleen geholpen met extra geld, ook hebben velen van hen adviezen nodig bij het omlaag brengen van hun energieverbruik. Of er is daadwerkelijke hulp nodig bij het uitvoeren van allerlei kleine energiebesparingsmaatregelen. Voor die adviezen en hulp hebben we vrijwilligers nodig.

HELP JE MEE?

Je kunt bijvoorbeeld Energie-ambassadeur worden. Je krijgt zo nodig begeleiding van Zoeterwoude Duurzaam 2030 om dorpsgenoten zo goed mogelijk te adviseren over kleine energiebesparingsmaatregelen, zoals het aanbrengen van ledlampen, radiatorfolie of brievenbus-met-borstel-en-klep, inzicht krijgen in sluipverbruik, omgaan met het voorschotbedrag voor je energierekening enz. Voor een deel is de Energie-ambassaseur ook bezig met een bewustwordingsproces: door anders om te gaan met energie kan men veel kosten uitsparen.

Misschien heb je twee rechterhanden en wil je Klusvrijwilliger worden? In dat geval help je onze dorpsgenoten met het vervangen van de lampen, het aanbrengen met radiatorfolie, het inregelen van de cv-ketel op 60 graden en andere maatregelen. Ook die hulp wordt zeer op prijs gesteld. Zeker oudere dorpsgenoten met energiearmoede hebben je daadwerkelijke hulp nodig.

De Gebiedscoöperatie Groener Zoeterwoude (Zoeterwoude Duurzaam 2030) en Zoeterwoude Voor Elkaar werken nauw samen met de gemeente Zoeterwoude om energiearmoede te bestrijden. De gemeente selecteert de doelgroep en kan het klusteam zo nodig met materialen of financiële middelen ondersteunen.

M E E D O E N ?

Stuur een mail naar info@zd2030.nl.

Voor de mensen die zich aangemeld hebben als Energie-ambassadeur of Klusvrijwilliger organiseren we samen met de gemeente zo spoedig mogelijk een informatie- en trainingsavond zodat je goed aan de slag kunt met het helpen van je mede-inwoners.

Heb je vragen neem contact op met Jos Atteveld (06 2148 6127 of j.atteveld@gmail.com) .
Reageer zo mogelijk voor 20 september aanstaande.