Zoeterwoude Voor Elkaar

Zoeterwoude Voor Elkaar

Title: Voorzichtige opstart na Corona (jun 2020)

Description: Voorzichtige opstart na Corona-crisis

Voorzichtige opstart na Corona (jun 2020)

Geleidelijk willen ook wij onze dienstverlening weer hervatten. De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn:

  • Zowel de vrijwilliger als ook de hulpvrager moeten zich veilig voelen bij het uitvoeren van een klus.
  • De klus wordt alleen uitgevoerd als de1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden.
  • Zowel de hulpvrager als hulpverlener zijn klachtenvrij en voelen zich gezond. Bovendien hebben zij 14 dagen geen contact gehad met een besmet persoon. Bij klachten: blijf thuis. Bij twijfel: laat je testen.

Aanvrager en vrijwilliger checken dit nogmaals op het moment van de afspraak.

Hulpverlening

Een buitenklus (tuin, boodschappen en evt. wandelen) is veiliger uit te voeren dan een klus binnen (koffiedrinken). Hier beginnen we vanaf heden weer mee.

Met een binnenklus willen we vanaf 1 juli 2020 weer starten. Binnen is immers de kans op besmetting groter dan buiten. Wat helpt: Ventileer de ruimte waarin gewerkt/afgesproken wordt goed. Dit kan de steunpuntmedewerker al doorgeven aan de hulpvrager op het moment van de aanvraag en ook de vrijwilliger kan dit met de hulpvrager afspreken.

Voor wat betreft Fietsmaatjes blijft het standpunt ongewijzigd. Er wordt niet gefietst vanwege de kwetsbaarheid van onze ouderen, omdat de 1,5 meter afstand niet kan worden gegarandeerd (bij het helpen op en van de fiets). Uiteraard vinden wij dat jammer.

We raden vrijwilligers, die tot de ‘kwetsbare groep’ horen, aan om de kans op besmetting klein te houden. Voel je je niet echt fit, neem de klus dan niet aan. Dit heeft niet altijd met leeftijd te maken! Twijfel je? Doe het niet en voel je niet bezwaard. Geef het wel aan het steunpunt door. Zij kunnen de informatie noteren en zo nodig andere actie nemen.

Steunpunten

De steunpunten zijn nog beperkt open:

Steunpunt De Eendenkooi is geopend op dinsdag tussen 13.15 en 15.15 uur. Telefoon 071-5425611.

Steunpunt De Buren is nog niet geopend, maar wel telefonisch bereikbaar op vrijdagmiddag tussen 13.15 en 15.15 uur. Telefoon 06-23466093.

Natuurlijk zijn we altijd bereikbaar via de mail: steunpuntZVE@outlook.com

Aanbevelingen RIVM

De aanbevelingen van het RIVM op een rij (zie ook: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19):

Hoe voorkom je verspreiding van het coronavirus?

  • Was vaak (ook bij de cliënt en na de klus) je handen met zeep, hiermee verwijder je het virus van je
  • handen en kun je jezelf of anderen minder makkelijk besmetten
  • Raak je gezicht zo min mogelijk aan met je handen, op die manier is de kans kleiner dat je besmet raakt als je het virus op je handen hebt. Je besmet anderen minder snel.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, zo blijven je handen eerder virusvrij.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen, zo kan het virus zich minder gemakkelijk via handen verspreiden
  • En het belangrijkste: Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Zo kan het virus zich minder makkelijk verspreiden door (hele fijne) druppels bij praten, hoesten en niezen.